Trợ giảng: Mr. Nguyễn Văn Thành

– Research Consultant tại Tập đoàn Tài Chính định lượng
WorldQuant

– Từng làm Software Engineer tại SamSung R&D

– Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, xử lý dữ liệu tài chính, crypto currency.

Thành tựu:

– Top 1 Stage 1 (Qualifier Round) International Quant Championship 2023

– Top 1 Stage 2 (National/Regional Round) International Quant Championship 2023

– Đại diện khu vực Việt Nam thi Stage 3 (Global Finals) International Quant Championship 2023

– Giải Nhất UET Hackathon 2022

– Best Technical Prize tại AWS Build on VietNam 2022

Chat zalo