Giảng viên Ms. Trần Thị Cẩm Giang

Giảng viên Ms Trần Thị Cẩm Giang
Giảng viên Ms Trần Thị Cẩm Giang
Giảng viên Ms Trần Thị Cẩm Giang

Tốt nghiệp Đaị học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Computer Science.

Master Artificial Intelligence & MultiMedia tại Đại học La Rochelle

– Giảng viên chính trainning cho các tập đoàn lớn Viettel, VNPT, BIDV, VCB,..

Giảng viên tại Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.

– Các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đã có tên trên một số tạp chí lớn, uy tín Springer, Elsevier.

viTiếng Việt
Chat zalo