Giảng viên Mr. Trần Bảo Hiếu

Giảng viên Mr. Trần Bảo Hiếu
Giảng viên Mr. Trần Bảo Hiếu
Giảng viên Mr. Trần Bảo Hiếu

Senior AI Engineer tại Akabot, thuộc tập đoàn FPT.

– Tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội

– Có hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển các mô hình deep learning trong thị giác máy tính, hiện đang phát triển các mô hình OCR và Key Information Extracting.

– AI Mentor tại Google Developer Student Clubs-GDSC.

  • Top 3 KALAPA Challenge 2023 Vietnamese Handwritten Recognition Task.
  • Top 3 IBM Hackathon 2020.
  • Top 2 Ha Noi University of Science and Technology’s Scientific Research Competition 2020.
  • Top 1 Ha Noi University of Science and Technology’s Innovative Product Competition 2020.
  • Top 2 task 1 and Top 5 Finals RIVF2021 MC-OCR Challenge 2021.

 

viTiếng Việt
Chat zalo