THANH THỜI GIAN – TIME BARS

Thanh thời gian thu được bằng cách lấy mẫu thông tin tại các khoảng thời gian cố định, ví dụ: mỗi phút một lần. Thông tin được thu thập thường bao gồm:

➖Dấu thời gian
➖Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
➖Giá mở (tức là đầu tiên)
➖Giá đóng (tức là cuối cùng)
➖Giá cao
➖Giá thấp
➖Khối lượng giao dịch, v.v.
Thanh thời gian
Mặc dù thanh thời gian có lẽ là loại phổ biến nhất đối với những người thực hành và học giả như chúng ta nên tránh sử dụng chúng vì hai lý do.

Đầu tiên, thị trường không xử lý thông tin ở một khoảng thời gian cố định. Giờ sau khi mở cửa sôi động hơn nhiều so với giờ vào khoảng giữa trưa (hoặc khoảng nửa đêm trong trường hợp hợp đồng tương lai). Nhưng thị trường ngày nay được vận hành bằng các thuật toán trao đổi với sự giám sát lỏng lẻo của con người, trong đó chu kỳ xử lý của CPU phù hợp hơn nhiều so với các khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là các thanh thời gian lấy mẫu quá mức thông tin trong khoảng thời gian hoạt động thấp và thông tin dưới mẫu trong khoảng thời gian hoạt động cao

Thứ hai, chuỗi lấy mẫu theo thời gian thường thể hiện các đặc tính thống kê kém, như tương quan chuỗi, tính không đồng nhất và tính không chuẩn của lợi nhuận. Các mô hình GARCH được phát triển một phần để giải quyết vấn đề phương sai thay đổi liên quan đến việc lấy mẫu không chính xác. Như chúng ta sẽ thấy tiếp theo, việc hình thành các thanh như một quá trình hoạt động giao dịch phụ thuộc sẽ tránh được vấn đề này ngay từ đầu.
Chat zalo