[LLMs] TOP 06 CÔNG VIỆC CON NGƯỜI ỨNG DỤNG LARGE LANGUAGE MODELS MỖI NGÀY

Large language models” là một loại mô hình ngôn ngữ được đào tạo bằng cách sử dụng các kỹ thuật học sâu trên tập dữ liệu văn bản khổng lồ. Các mô hình này có khả năng tạo văn bản tương tự như con người và thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác nhau. Để tìm hiểu thêm về thuật ngữ mới mẻ này, các bạn hãy theo dõi thêm trong bài viết dưới đây.

1. Large Language Models là gì?

Large Language Models (LLMs) – Mô hình ngôn ngữ lớn đã có cú hit nổi bật sau khi ChatGPT ra đời. Nhận thấy tiềm năng của ChatGPT và ChatBot, vô số người đã bắt đầu quan tâm đến việc áp dụng công nghệ hỗ trợ vào công việc hàng ngày.

2. Large Language Models dùng để làm gì?


Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn đứng đằng sau các hoạt động của ứng dụng công nghệ hỗ trợ xử lý công việc theo 06 mục đích phổ biến:

1️⃣ Tạo văn bản mới: Large Language Models sử dụng trí tuệ nhân tạo và khối kiến thức đa lĩnh vực để tự động tạo văn bản và hoàn thành các yêu cầu giao tiếp khác nhau của người dùng như: viết bài, bài hát, ngay cả trò chuyện cùng người dùng…

2️⃣ Dịch máy: LLMs cũng có thể được sử dụng để dịch văn bản giữa hai ngôn ngữ bất kỳ. Nhờ vào thuật toán học sâu như mạng thần kinh tái phát, để tìm hiểu cấu trúc giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

3️⃣ Tạo nội dung: Mô hình Ngôn Ngữ Lớn hiện đã giúp máy móc có thể tạo nội dung mạch lạc và hợp lý như blogs, bài báo và các dạng nội dung khác. Nhờ vào kiến ​​thức học sâu để hiểu và cấu trúc nội dung ở định dạng yêu cầu và dễ đọc.

4️⃣ Phân tích tình cảm: Phần mềm có thể phát hiện cảm xúc như tích cực, tiêu cực, trung lập và những cảm xúc phức tạp khác có thể giúp hiểu rõ hơn về ý kiến ​​và đánh giá của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ

5️⃣ Tóm tắt và phân loại văn bản: Bằng cách đào tạo mô hình để hiểu và phân tích khối dữ liệu lớn, LLMs cho phép các mô hình hiểu, tóm tắt và ngay cả phân loại văn bản ở các dạng và mẫu khác nhau.

6️⃣ Trả lời câu hỏi: Một trong những ứng dụng phổ biến nhất là ChatGPT và BERT, phân tích ngữ cảnh của truy vấn và tìm kiếm thông qua một kho văn bản khổng lồ nhằm tìm câu trả lời phù hợp.

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đại diện cho một bước tiến đáng kể về khả năng xử lý và hiểu ngôn ngữ của con người. Các ứng dụng tiềm năng của chúng là rất lớn, từ việc phá vỡ rào cản ngôn ngữ với các dịch vụ dịch thuật. Tuy nhiên, con người chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều vào LLMs, chúng chỉ là một công cụ để hỗ trợ và không thể thay thế haonf toàn bộ não của con người. Vì vậy, các bạn cần cẩn thận khi sử dụng loại mô hình mới mẻ này.

Chat zalo