Giảng viên: Mr. Vũ Đức Hoà

– Management Associate tại Techcombank

– Quản lý bộ phận xử lý dữ liệu Ngân hàng Techcombank

– Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, 3 năm kinh nghiệm về xử lý dữ liệu tài chính.

– Kinh nghiệm tham gia đầu tư, trading trên thị trường tài chính: chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, crypto currency

– Từng làm Data Scientist tại VinBigData và FPT

– Phát hành sản phẩm NCKH trên IEEE Xplore

– Mentor tại Techkids – Coding School

– “Best Project” tại cuộc thi Robotics GPBL 2019 – HUST

 

Kỹ Năng:

– Technical Skill: Coding Programming: Functional programing, unctional programming, OOP, coding priciples.

– Programming Technologies: Python, Scala, AWS service, C++

– Machine Learning: Python, Numpy, Pandas, Tensorflow v2, Pytorch.

– Data engineer: Spark, Kafka, AWS service

– Version Control: Git, Github.

Chat zalo