Tận Dụng Sức Mạnh của Power BI trong Việc Phân Tích Dữ Liệu

Microsoft Power BI là một trong những công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu và trực quan hóa dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. Power BI được coi là một trong các công “đắc lực” của Data Analyst, giúp kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu thô, đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu và quy trình xử lý phân tích đặc biệt để tạo báo cáo, sau đó xuất bản báo cáo cho người dùng.

 

Vậy Power BI đóng vai trò như thế nào trong công việc của một Data Analyst? 

Trực quan hóa dữ liệu 

Đây là một kỹ năng quan trọng của Data Analyst, vì nó giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin dễ hiểu và có ý nghĩa, thông qua việc tạo ra các chart, tạo dashboard để có thể tạo ra business values cho tổ chức. Với Power BI, bạn có thể đa dạng hóa dữ liệu theo mục đích cá nhân.

Trực quan hóa dữ liệu

Dễ dàng kết nối dữ liệu 

Trước khi vào việc phân tích, Data Analyst sử dụng Power BI để có thể kết nối dữ liệu. Power BI hiện nay hỗ trợ hơn 70 trình kết nối, cho phép tải dữ liệu từ nhiều nguồn, ví dụ như qua dữ liệu đám mây, Azure, Excel, Google Analytics… Và các dữ liệu được lưu trữ tại chỗ (từ các câu truy vấn SQL).

Dễ dàng kết nối dữ liệu 

Khả năng xử lý dữ liệu 

Với Power Query, đây là 1 feature mạnh mẽ để thực hiện các công đoạn làm sạch dữ liệu trước khi phân tích. Đây là bước cực kỳ quan trọng của 1 Data Analyst, nếu dữ liệu chưa được xử lý, làm gọn thì khi trình bày dữ liệu này trên các dashboard có thể đưa ra các kết quả sai lệch và làm ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của tổ chức.

Khả năng xử lý dữ liệu 

 

Hộp câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên

Power Q&A cho đến nay là một trong những tính năng tốt nhất của Power BI. Power Q&A cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu và tạo hình ảnh bằng cách đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng cần nhấp đúp vào trang tổng quan, viết ra biến mà họ muốn thêm, chọn biểu đồ hoặc tên biểu đồ mong muốn và Power Q&A sẽ tạo trực quan.

Hộp câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên

Với khả năng tạo bảng điều khiển động, báo cáo chất lượng cao, và tích hợp mạnh mẽ với các dịch vụ Microsoft, Power BI đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức và cá nhân khai thác toàn bộ tiềm năng của dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh và theo dõi hiệu suất kinh doanh.

Chat zalo