Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Tận dụng phân tích trong quản lý quy trình

Việc sử dụng phân tích để ra quyết định dựa trên dữ liệu là một trong những lĩnh vực chính ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý quy trình. Giúp cho các nhà phân tích kinh doanh có thể sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa quy trình làm việc và dẫn dắt các tổ chức hướng tới thành công lâu dài.
Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Tận dụng phân tích trong quản lý quy trình

VAI TRÒ NGÀY CÀNG TĂNG CỦA DỮ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH

Vai trò của dữ liệu trong phân tích kinh doanh và quản lý quy trình

Các nhà phân tích kinh doanh từng chịu trách nhiệm giải mã các mô hình lịch sử và đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả trước đó. Cách tiếp cận mang tính mô tả này, mặc dù có giá trị, nhưng lại thiếu chiều sâu và tầm nhìn xa cần thiết để giải quyết sự phức tạp của môi trường kinh doanh hiện đại. Khi các tổ chức bắt đầu tích lũy lượng dữ liệu khổng lồ, vai trò của các nhà phân tích kinh doanh đã phát triển để bao gồm các phân tích dự đoán — một sự thay đổi từ việc hiểu những gì đã xảy ra sang dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Phân tích dự đoán giới thiệu một khía cạnh mới, cho phép các chuyên gia sử dụng thuật toán thống kê và mô hình học máy để dự báo xu hướng và kết quả. Sự thay đổi này đánh dấu sự chuyển hướng từ việc ra quyết định thụ động sang cách tiếp cận chủ động và chiến lược hơn. 

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển này là phân tích theo quy định, phân tích này không chỉ dự đoán kết quả trong tương lai mà còn đề xuất các hành động để tối ưu hóa những kết quả đó. 

  • Giai đoạn này trao quyền cho các nhà phân tích kinh doanh vượt ra ngoài việc hiểu biết và dự đoán xu hướng đơn giản để tác động tích cực và định hình tương lai của tổ chức. 
  • Bằng cách tận dụng các phân tích theo quy định, các nhà phân tích có thể đưa ra các đề xuất hữu ích để cải tiến quy trình, phân bổ nguồn lực và ra quyết định chiến lược.

Việc tích hợp dữ liệu vào phân tích kinh doanh và quản lý quy trình không chỉ là việc áp dụng các phương pháp mới mà còn là việc áp dụng văn hóa dựa trên dữ liệu trong các tổ chức. Ngày nay, các nhà phân tích kinh doanh thành công không chỉ thành thạo các kỹ thuật thống kê và trực quan hóa dữ liệu mà còn thành thạo trong việc thúc đẩy môi trường hợp tác nơi dữ liệu được coi là tài sản chiến lược.

Khi các nguồn dữ liệu trở nên đa dạng và phức tạp hơn, các nhà phân tích kinh doanh sẽ điều hướng bối cảnh phức tạp của dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Sự phát triển này đòi hỏi một bộ kỹ năng vượt xa khả năng phân tích truyền thống. Các nhà phân tích kinh doanh ngày nay được yêu cầu phải thành thạo về kỹ thuật dữ liệu, đạo đức dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng trong phân tích không chỉ chính xác mà còn có nguồn gốc và được quản lý có đạo đức.

HIỂU CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH ĐỂ QUẢN LÝ QUY TRÌNH

Trọng tâm của cách tiếp cận dựa trên phân tích là tích hợp dữ liệu lớn vào cơ cấu quản lý quy trình. Dữ liệu lớn, được đặc trưng bởi khối lượng, tốc độ và tính đa dạng của nó, cung cấp cho các tổ chức nhiều thông tin vượt xa những gì cơ sở dữ liệu truyền thống có thể xử lý. Các nhà phân tích kinh doanh tận dụng dữ liệu lớn có thể phát hiện ra các mối tương quan, xu hướng và thông tin chi tiết ẩn giấu mà khó có thể nhận ra.

Một khía cạnh không thể thiếu của phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích là việc sử dụng các công cụ phân tích nâng cao. Những công cụ này trao quyền cho các nhà phân tích kinh doanh trích xuất những hiểu biết có ý nghĩa từ các bộ dữ liệu phức tạp và cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về các quy trình.

  • Các công cụ như Tableau, Power BI và các thư viện dựa trên Python dành cho máy học đã trở nên không thể thiếu đối với các nhà phân tích kinh doanh tham gia quản lý quy trình dựa trên phân tích. 

Cách tiếp cận dựa trên phân tích chuyển đổi việc quản lý quy trình từ nỗ lực phản ứng sang nỗ lực chủ động. Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán xu hướng trong tương lai, các tổ chức có thể đưa ra các quyết định chiến lược nhằm lường trước những thách thức và tận dụng các cơ hội.

Một tính năng đặc biệt của phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích là nhấn mạnh vào cải tiến liên tục. Vòng phản hồi dựa trên dữ liệu cho phép các tổ chức giám sát tác động của những thay đổi quy trình trong thời gian thực, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và liên tục tinh chỉnh các chiến lược của họ. Sự linh hoạt này rất quan trọng trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, cho phép các tổ chức thích ứng nhanh chóng với động lực thị trường và các xu hướng mới nổi.

Việc triển khai thành công phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích đòi hỏi phải có sự thay đổi văn hóa trong các tổ chức. Nó đòi hỏi phải nuôi dưỡng tư duy dựa trên dữ liệu, trong đó dữ liệu được coi là tài sản chiến lược. Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến việc cung cấp đào tạo về các công cụ phân tích dữ liệu mà còn thấm nhuần tư duy khuyến khích sự tò mò, thử nghiệm và học hỏi từ những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu.

BỘ CÔNG CỤ DÀNH CHO NHÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN PHÂN TÍCH

Các thành phần thiết yếu của bộ công cụ dành cho nhà phân tích kinh doanh để ra quyết định dựa trên phân tích bao gồm các công cụ trực quan hóa dữ liệu, công cụ thống kê, ứng dụng ML cũng như nền tảng Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) làm môi trường thống nhất cho phân tích, kiến ​​trúc quy trình, lập bản đồ và tự động hóa.

1. Công cụ trực quan hóa dữ liệu

Công cụ trực quan hóa dữ liệu

Các nền tảng như Tableau, Power BI và Qlik cho phép các nhà phân tích chuyển đổi dữ liệu thô thành đồ họa trực quan hấp dẫn và dễ hiểu. Những công cụ này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt những hiểu biết phức tạp mà còn trao quyền cho các bên liên quan trong toàn tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên cách trình bày dữ liệu trực quan.

2. Công cụ phân tích thống kê

Công cụ phân tích thống kê

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà nhà phân tích kinh doanh có thể có để đưa ra quyết định dựa trên phân tích là trình độ phân tích thống kê. Với việc sử dụng các thư viện chuyên dụng phân tích như Pandas và NumPy cũng như các ngôn ngữ lập trình như R và Python, các nhà phân tích có thể tiến hành các nghiên cứu thống kê phức tạp, xác định xu hướng và tạo ra các mô hình dự đoán. Việc ra quyết định chiến lược có thể được hỗ trợ rất nhiều nhờ khả năng dự báo xu hướng, phân tích tương quan và đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu.

3. Ứng dụng học máy

Ứng dụng học máy

Khi các tổ chức tìm cách rút ra những hiểu biết sâu sắc hơn từ dữ liệu của họ, việc tích hợp các ứng dụng học máy trở nên cấp thiết. Các nhà phân tích kinh doanh thành thạo các công cụ học máy, chẳng hạn như Scikit-Learn và TensorFlow, có thể phát triển các mô hình tự động hóa quy trình ra quyết định, phát hiện sự bất thường và tối ưu hóa kết quả dựa trên mẫu dữ liệu.

4. Nền tảng BPM 

Nền tảng BPM 

Trong nền tảng BPM (business process management), các nhà phân tích kinh doanh có thể thiết kế và mô hình hóa các quy trình, tạo các biểu diễn trực quan và tích hợp phân tích trực tiếp vào kiến ​​trúc quy trình. Sự tích hợp này tạo điều kiện cho cái nhìn toàn diện về cách dữ liệu ảnh hưởng và tương tác với các quy trình kinh doanh, cho phép các nhà phân tích đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tối ưu hóa và tự động hóa quy trình.

Quản lý quy trình hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về kiến ​​trúc và lập bản đồ quy trình. Khi được tích hợp vào nền tảng BPM, những công cụ này sẽ nâng cao khả năng của nhà phân tích trong việc điều chỉnh các quy trình với mục tiêu của tổ chức, xác định các yếu tố phụ thuộc và hợp lý hóa quy trình công việc.

 

Tóm lại, mối quan hệ cộng sinh giữa phân tích kinh doanh, quản lý quy trình và ra quyết định dựa trên dữ liệu là công cụ hướng dẫn các tổ chức hướng tới thành công. Khi kỷ nguyên kỹ thuật số mở ra, các nhà phân tích kinh doanh sẽ thích ứng, áp dụng cách tiếp cận dựa trên phân tích để tối ưu hóa quy trình công việc và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tổ chức.

Bằng cách hiểu được vai trò ngày càng phát triển của dữ liệu, làm chủ các công cụ và vượt qua các thách thức, các nhà phân tích kinh doanh có thể định vị mình là tài sản vô giá, đưa tổ chức của họ hướng tới một tương lai được xác định bởi thành công dựa trên dữ liệu. 

viTiếng Việt
Chat zalo